سوالات تاریخ
دوستان ای سوالات تاریخ است لطفا جواب را به صورت نظر خصوصی برای ما بفرستید ....برای توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید

1. قبل از تشکیل حکومت صفوی کدام دشمن خارجی به ایران حمله کرد؟الف)روس ها 
ب) پرتغالی ها
ج) انگلیسی ها 
د) عثمانی 
2. عاقبت جنگ ایران و عثمانی در دوره شاه تهماسب چه شد؟الف) ایران شکست خورد 
ب) ایران پیروز شد
ج) هر دو طرف حاضر به صلح شدند
د) عثمانی پیروز شد 
3 . بعد از شاه اسماعیل صفوی چه کسی جانشین او شد؟الف) شاه عباس 
ب) شاه اسماعیل دوم 
ج) شاه تهماسب
د) شاه صفی 

4. تجارت خارجی ایران در زمان صفویه با کدام کشورها بوده است؟

الف) فرانسه – انگلستان
ب) چین و هند و کشورهای اروپایی
ج) اسپانیا – فرانسه – انگلستان

د) چین و فرانسه

5-مهم ترین رویداد تاریخ ایران در دوره ی آقامحمدخان و فتحعلی شاه کدام بوده است؟

الف) حمله ی به شمال ایران
ب) عهدنامه ترکمانچای
ج) پیوستن گرجستان به روسیه

د) شکست ایران از روسیه 

6-مذهب های دروغین زمان محمدشاه کدامند؟

الف) بابیگری، بهائیگری
ب) بابیگری و هابیگری
ج) بابیگری، یهودی

د) بهائیگری، وهابیگری 

7-کدام یک از خواسته های مردم در آغاز انقلاب مشروطه نیست؟

الف) اعدام عین الدوله
ب) ایجاد عدالت خانه
ج) ایجاد حکومت مشروطه سلطنتی
د) ایجاد تحول به سود مردم 
8 – حکومتی که در آن نمایندگان مردم بر چگونگی اداره ی کشور و اقدامات شاه نظارت دارند؟الف) حکومت استبدادی 
ب) حکومت مشروطه سلطنتی

ج) دموکراسی

9.بهانه ی محمدلی شاه برای حمله به مجلس چه بود؟

الف) از بین بردن مشروطه خواهان
ب) ترور وی 
ج)حمایت از روس ها

د) حمایت از علما 

10-قبل از جنگ جهانی دوم چه کشورهایی به بیان اندیشه ها و شعارهای نژاد پرستانه و توسعه طلبانه پرداختند؟

الف) آلمان – ایتالیا

ب) آلمان – فرانسه 

ج) انگلیس – ایتالیا

د) آمریکا – انگلیس 

11- مهم ترین ویژگی رهبری امام خمینی در مقایسه با رهبران نهضت نفت یا انقلاب مشروطه چه بود؟

الف) دعوت به وحدت کلمه و تأکید بر احکام اسلام
ب) تبعید و دستگیری امام 
ج) طرفداران امام

د) همکاری دولت با وی 

12- مبارزات امام و یاران ایشان در نجف جزء کدام دسته از مبارزات است؟

الف) مسلحانه 
ب) سیاسی

ج) فرهنگی 

13- کتاب حکومت اسلامی تألیف کدام شخصیت است؟

الف)امام خمینی 
ب) آیت الله مطهری
ج) دکتر مفتح

د) آیت الله طالقانی 

14-کدام اقامت امام، انقلاب ایران را وارد مرحله جدیدی کرد؟

الف) تبعید به عراق
ب) رفتن به ترکیه
ج) رفتن به کویت
د) اقامت در فرانسه 
15. وقتی شاه از ایران فرار کرد چه کسی نخست وزیر او شد؟الف)هویدا
ب) بختیار
ج) جمشید آموزگار

د) شریف امامی 

16-مهم ترین و سخت ترین توطئه دشمنان پس از پیروزی انقلاب چه بود؟

الف) جنگ تحمیلی
ب) تبعید امام
ج) ترور شخصیت 

د) تشکیل گروهک ها 

17-پس از رحلت امام خمینی (ره) چه کسی و توسط چه مجلسی به رهبری انقلاب اسلامی برگزیده شد؟

الف) حاج احمد آقا – مجلس خبرگان
ب) آیت الله خامنه ای – مجلس شورای اسلامی
ج) آیت الله خامنه ای – مجلس خبرگان

د) هاشمی رفسنجانی – مجلس خبرگان 

18-میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم کدام پادشاه قاجار بود؟

الف) محمدشاه
ب) فتحعلی شاه
ج) مظفرالدین شاه
د) ناصرالدین شاه 

ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
  

دوست و همکلاسی گرامی که اسمت ....... بود خیلی مردی خودت بیا سوال طرح کن تو این ایام تعطیل .......... خیلی لطف کردیم سوالای اسون گذاشتیم حرف هم میزنید واقعا دوستان اگه جرئت دارید اسم بزارید تا ماهم بهتون جواب کامل بدیم  اگه واقعا فکر میکنید مشکل دارن و مزخرف اند جواب ندیدن تا ماهم به خانوم بداغی نمره ندیماز طرف مدیران وبلاگ

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   سوالات جغرافیا
این سوالات هم همانند سوالات تارخ اند برای اطلاعت بیشتر به ادامه مطلب سوالات تاریخ بروید

                                    نمونه سئوالات جغرافیای سال سوم راهنمایی

 

1-    کدام یک از اطلاعات زیر  از  کره جغرافیا یی نمی توانیم استفاده کنیم .

 الف : نصف النهار                                                 ب: چگونگی ارتباط مردم جهان از راه دریا

ج: محل قطب جنوب و شمال                                         د: خیا بان ها و مرکز خرید

2-   کامل ترین و متداول ترین وسیله مطالعه جغرافیا چیست ؟

الف : جدول                                                        ب: عکس و فیلم          

  ج : نقشه                                                           د: کتاب ها و فرهنگ ها جغرافیایی

3-   برای تهیه نقشه باید چگونه به پدید ها ی زمین نگاه کنیم ؟

الف: به صورت مایل                                                    ب: از بالا و عمودی     

  ج: از زاویه ای که جزییات دیده نشود                             د : از روبرو و  مستقیم

4-   اطلس چیست ؟

الف : همان نقشه جغرافیایی است که بزرگتر رسم شده است .

ب: مجموعه ای از نقشه ها که در یک کتاب رسم شده باشد .

ج: کره جغرافیایی که گسترده شده باشد .

د: مجموعه ای از نقشه ها که روی دیوار کنار هم گذاشته باشند .

5-   فواید نقشه با مقیاس کوچک چیست ؟

الف : جزییات را  به طور مشخص نشان می دهد .

ب: پدیده های طبیعی را با اندازه ای نزدیک به اندازه واقعی نشان می دهد .

ج: مساحت بیشتری از یک سرزمین را نشا ن می دهد .

د: پدیده های بزرگتری را با مساحت کمنری نشان میدهد .

6-   کدام یک از مقیاس های زیر مساحت بیشتری را نشان می دهد .

الف :   ۱                ب:     ۱             ج:  ۱                  د:    ۱

   ------          -----         ------           ------   

     ۱۰۰/۰۰۰             ۱۰/۰۰۰              ۱۰۰۰                     ۱۰۰      

        7- در نقشه ای با  مقیاس ___۱___ فاصله در شهر A    و    از یگدیگر  120 سانتی متر است فاصله

                                        ۰۰۰/ ۵۰

حقیقی این دو شهر از هم چند کیلو متر است .

                                                                                                     

الف:    6000                           ب: 6                              ج: 60                             د: 600

8- چگونه می توانیم اندازه واقعی  یک رود خانه  را در روی نقشه پیدا کنیم .

الف : اندازه آن ها را روی نقشه اندازه کنیم                               ب: با استفاده از اندازه نقشه

ج: از روی نقشه نمی توان اندازه واقعی را اندازه گرفت                د: با استفاده از مقیاس نقشه

9- کدامیک از اطلا عات زیر از نقشه جغرافیایی بدست می آید .

الف : چرخش زمین                                                    ب: فاصله واقعی ازآسیا و امریکا    

  ج: جزئیات پدیده های زمین                                         د : کروی بودن زمین

10- میزان کوچک شدن  نقشه نسبت به اندازه واقعی آن را چه می گویند ؟ 

الف :  مقیاس کسری                ب: مقیاس نقشه               ج: توجیه نقشه                 د: مقیاس خطی

11- اگر در نقشه ای با مقیاس ___۱___ طول رودی یک  سانتی متر  باشد  طول رود  در روی زمین چند متر است .                                ۰۰۰/ ۵۰ 

                                      

 الف :  000/50                       ب: 5000                            ج: 500                           د: 50

12- کدام یک از علائم زیر از در نقشه برای نمایش فرود گاه می باشد .

الف :  P                          ب:                                      H     ج:                             V د : ÷  

13- کدام یک از موارد زیر به ما در پیش   بینی طوفان های مهیب کمک می کند .

 الف : عکس های معمولی        ب: عکس های ماهواره ای       ج: عکس های هوایی     د: مدل جغرافیایی

14- چه عکس هایی به ترتیب برای تهیه نقشه های جغرافیایی  وتهیه اطلاعات بسیار مفید به کار می رود .

الف : عکس های معمولی  عکس های ماهواره ای              ب : عکس های هوایی  عکس های معمولی

ج : عکس های ماهوره ای -  عکس های هوایی                  د : عکس های هوایی  عکس های ماهواره ای

15- به ابزاری که فهم موضوعات  جغرافیایی را برای  ما آسان  می کند  می گویند .

الف : اطلس             ب: فرهنگ جغرافیایی                     ج: کره جغرافیایی        د: مدل جغرافیایی

16- طول جغرافیایی جاده ای بین دو شهر 20 کیلو متر است . روی نقشه این فاصله 20 سانتی متر است مقیاس این نقشه چه صورت  نشان

داده می شود .

الف : ___۱___                 ب : ____۱____               ج : ____۱____       د :  ____۱____

              ۰۰۰/ ۱۰۰                          ۰۰۰/ ۱۰                           ۱۰۰                  ۰۰۰/ ۲۰۰

17- به تپه هایی که از جنس ماسه های ریز که بر اثر باد  در نواحی  بیابانی جابجا می شوند چه می گویند .

الف : تلماسه            ب: یخچال                                   ج: فر سایش                     د: ناهمواری

18- چه عاملی در بیابان سبب  تخریب سنگ ها  می شود .

الف : تفاوت دمای شب وروز        ب: یخچال ها       ج: آب های جاری                          د : باران ها شدید

19- چه عاملی در فرسایش دخالت  ندارد .

الف: باد                          ب: امواج دریا         ج: یخچال                       د : شیب زمین

20- به خمیدگی  یا  چین خوردگی به سمت  بالا چه  می گویند .

الف: تاقدیس               ب: چین مایل                                ج: چین قائم                     د: ناودیس


مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   انقلاب اسلامی پس از پیروزی
درس 16

 

انقلاب اسلامی پس از پیروزی

توضیحات و عکس ها در ادامه مطلبنوشته شده توسط فاطمه بهرامی


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   انقلاب اسلامی ایران 2
درس 15--  انقلاب اسلامی ایران2


توضیحات و عکس ها در ادامه مطلب 


نوشته شده توسط فاطمه بهرامی


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
  
منتظر سوالات اجتماعی و جغرافیا هم باشد

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس چهاردهم

 انقلاب اسلامی ۱

 

همانطور که گفته شد حسنعلی منصور لایحه ی کاپیتولاسیون را به تصویب مجلس رساند. شهید محمد بخارایی یکی از افراد جمعیت هیئت های موتلفه ی اسلامی، منصور را به قتل رساند و شاه، امیر عباس هویدا را به نخست وزیری رساند. امیر عباس هویدا     وظیفه ای جز خدمت به بیگانگان و حفظ حکومت پهلوی نداشت. و با تشدید اقدامات امنیتی به شدت مخالفان را سرکوب می کرد. و روحانیون مبارز و شجاعی مانند آیت الله طالقانی و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی سالها در زندان و زیر شکنجه قرار داشتند.

 

 الف: مبارزات سیاسی 

 مبارزات سیاسی بعد از 15 خرداد 42 توسط این سه گروه انجام می گرفت

(1) امام و یاران ایشان در نجف

(2) شخصیتهای مبارز و گروههای مذهبی در داخل و خارج کشور

(3) مبارزات دانشجویان دانشگاههای داخل و خارج کشور

 

 ب: مبارزات فرهنگی

برای ایجاد شناخت و بالا بردن آگاهی های سیاسی و اجتماعی جامعه، مردم باید با مسائل سیاسی اسلام آشنا می شدند. لذا امام خمینی در نجف با تدریس بحث حکومت اسلامی قدم در راه مبارزه فرهنگی نهادند و استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی با نوشتن کتاب، ایجاد کلاسهای آموزشی و تفسیر قرآن و نهج البلاغه و معرفی چهره واقعی اسلام در مساجد و حسینیه ها و دانشگاه ها به مبارزه فرهنگی علیه رژیم پرداختند.

 

 ج: مبارزات مسلحانه

 پس از خشونت رژیم در پانزدهم خرداد و کشتار مردم بی دفاع، تدریجاً فکر مبارزه ی نظامی در میان برخی از جوانان قوت گرفت و گروه ها و سازمان های مختلفی بوجود آمدند که خط مشی نظامی داشتند. ترور حسنعلی منصور توسط یکی از همین گروه ها که اسلامی بودند صورت گرفت. ولی گروه های غیر اسلامی نیز برای مبارزه به سمت خط مشی مسلحانه رفتند. ولی این گروه ها نتوانستند مردم را با خود همراه کنند. زیرا اولاً روابطشان با مردم بسیار محدود بود. ثانیاً برخی از آنان دارای عقاید غیر اسلامی و حتی ضد اسلامی بودند و بنابراین مردم به آنان اعتماد نداشتند. 

 

 

شهید مرتضی مطهری

 

  دکتر علی شریعتی

نوشته شده توسط ستایش پردیس


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس سیزدهم

 

سخنرانی امام خمینی در عاشورای سال 42 در مدرسه ی فیضیه ی قم

 

 

 صحنه ای از جنایات شاه در فیضیه

 

با تحریم همه پرسی توسط امام خمینی (ره) شاه تصمیم گرفت به قم مسافرت کند و با بهره برداری از استقبالی که تصور می کرد از وی به عمل خواهد آمد، توجه مردم را به خود جلب کند. اما امام خمینی اعلامیه ای دادند و مردم را به ماندن در خانه ها فرا خواندند و استقبالی از شاه نشد و در 6 بهمن 1341 این همه پرسی انجام شد و رژیم شاه اعلام کرد که اکثریت رأی دهندگان با این اصول موافق هستند، لذا امام خمینی به منظور متوجه ساختن مردم به عواقب همه پرسی در ماه رمضان آن سال نماز جماعت و تبلیغ را در سراسر کشور تعطیل کردند و این حرکت رژیم را به وحشت انداخت و شاه دنبال فرصتی می گشت تا تهاجمی علیه روحانیون آغاز کند. صبح روز دوم فروردین 1342 که مردم به مناسبت سالگرد شهادت امام صادق (ع) در منزل امام خمینی در قم گرد آمده بودند، مأموران حکومتی می خواستند مجلس را به هم بزنند ولی موفق نشدند ولی در عوض بعد از ظهر آن روز بدعوت آیت الله گلپایگانی مجلس سوگواری امام صادق در مدرسه فیضیه منعقد شده بود. مأموران وارد مدرسه شدند و کشتار وحشیانه ای را به راه انداختند. پس از کشتار فیضیه امام خمینی سکوت در برابر رژیم را حرام دانستند و اظهار حقایق را واجب دانستند و خود امام در این سه مسئله، دولت اسدالله علم را باز خواست (استیضاح) نمودند.

1- حمله مأموران دولتی به مردم در بازار تهران

2- برگزاری همه پرسی معلوم الحال

3- حمله به مدرسه فیضیه در قم

 


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس دوازدهم

آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

 

 دکتر محمد مصدق

 

گسترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور 1320 شمسی که مصادف با سقوط رضاشاه بود منجر به آگاه شدن مردم در نهایت سبب گسترش مبارزه و ملی شدن صنعت نفت ایران شد و با انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری استعمارگران انگلیسی و آمریکایی زیان هایی زیادی دیده بودند، شروع به کار شکنی های زیادی کردند. از جمله آنها جلوگیری از فروش نفت ایران بود و کشورهای اروپایی از خرید نفت ایران امتناع می کردند. دولت مصدق با مشکلات شدید مالی مواجه بود شوروی ها نیز از خرید نفت و حتی دادن بدهی های قبلی خود به ایران خودداری کردند و مزدوران شوروی ها در ایران که اعضای حزب توده بودند، در کار دولت مصدق کارشکنی می کردند، ولی دولت مصدق به دلیل حمایت مردم و آیت الله کاشانی استوار ماند. ولی دربار و شخص شاه دست به توطئه زدند و اوضاع کشور متشنج شد. مصدق از شاه خواست وزارت جنگ را به او بسپارد اما شاه موافقت نکرد و مصدق استعفا داد. شاه بلافاصله قوام السلطنه را به نخست وزیری منصوب کرد. با انتشار خبر نخست وزیری قوام آیت الله کاشانی طی اعلامیه ای گفت اگر قوام ظرف چهل و هشت ساعت کنار نرود اعلام جهاد خواهد کرد و خود پس از پوشیدن کفن پیشاپیش مردم به میدان خواهد آمد. در نتیجه در روز سی ام تیر ماه سال 1331 مردم به خیابان ها ریختند و در مقابل گلوله باران شدید مقاومت کردند و شاه قوام را وادار به استعفا کرد و مصدق بار دیگر به نخست وزیری رسید. استعمارگران و عمال داخلی متوجه شدند تا این دو نیرو با یکدیگر متحد هستند کاری از پیش نخواهند برد، لذا سعی کردند از طریق جاسوس های خود میان آن دو اختلاف ایجاد نمایند. برای این کار آمریکایی ها به انگلیسی ها پیوستند و فعال تر از آنها زمینه ی سقوط دولت مصدق را از طریق کودتا فراهم کردند. این کودتا که در تاریخ 28 مرداد 1332 بدستور مستقیم آمریکا توسط سرلشکر زاهدی صورت گرفت. مصدق دستگیر و محاکمه شد و شاه که قبل از کودتا از کشور فرار کرده بود به ایران بازگشت و دوره جدیدی از حکومت خود را زیر نظر آمریکایی ها آغاز کرد.

ستایش پردیس


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس یازدهم

جنگ جهانی دوم وتاثیر آن بر ایران

هیلتر (سمت چپ) و موسولینی (سمت راست) رهبران آلمان و ایتالیا در زمان جنگ جهانی دوم

 

بمباران اتمی هیروشیمای ژاپن توسط آمریکایی در پایان جنگ جهانی دوم

 

صلح ورسای به دلایل زیر پایدار نبود:

1- غرامت های سنگینی بر کشورهای شکست خورده بخصوص آلمان تحمیل کرد .

2- مرزبندی های جدید موجب پاره شدن بعضی کشورها و نارضایتی اقوام و ملت ها گردید.

3- کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس که خود را پیروز جنگ می دانستند پس از جنگ نیز به اقدامات استعمارگرانه ی خود و نادیده گرفتن حقوق ملت ها ادامه می دادند.

 در سال 1318 شمسی برابر با سال 1939 میلادی با حمله ی غافل گیرانه ی آلمان به لهستان آتش جنگ جهانی دوم افروخته شد و به دنبال آن ایتالیا و ژاپن هم به ترتیب شروع به پیش روی هایی در اروپا و چین کردند. آلمان به سرعت توانست کشورهای فرانسه، هلند، بلژیک، نروژ و قسمتی از شوروی را تصرف کند. آلمان ها با کمک ایتالیایی ها یونان و قسمتهای وسیعی از شمال آفریقا را تصرف کردند و در چین و اقیانوس آرام نیز ژاپنی ها توانستند به سرعت بسیرای از سرزمینها و جزیار آن مناطق را تصرف کنند. در مقابل کشورهای انگلستان، شوروی، فرانسه و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر متحد شدند. این دسته کشورها دولتهای متفق یا متفقین معروف شدند. طولی نکشید که تعداد زیادی از کشورهای جهان به متفقین پیوستند و آنان توانستند از نظر نفرات و تجهیزات بر دولتهای محور برتری یابند و توانستند ابتدا در شمال آفریقا بر آنها پیروز شده و با ورود به داخل اروپا کشورهای آلمان و ایتالیا را تصرف کنند. هیتلر خود کشی کرد و موسولینی کشته شد ولی ژاپن همچنان با قدرت می جنگید در نتیجه آمریکا با انداختن بمب اتمی بر دو شهر هیروشیما و ناکازاکی موجب نابودی هزاران انسان بی گناه گردید و جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی برابر با سال 1324 هـ.ش  به پایان رسید.

با آغاز جنگ جهانی دوم ایران اعلام بی طرفی کرد ولی رضاشاه فکر می کرد بزودی آلمان قدرت برتر نظامی جهان می شود، درصدد دوستی با آن بر آمد متفقین این دوستی را به خطر می دیدند؛ در سال 1941میلادی برابر با 1320 شمسی به کشور ما حمله کردند و رضاشاه را بر کنار و پسرش محمد رضاخان پهلوی را به سلطنت رساندند

ستایش پردیس


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس دهم

 

 

 

تصویر شهید آیت الله سید حسن مدرس

 

رضا خان وقتی با پشتیبانی انگلیسی ها به نخست وزیری رسید، فعالیتهای وسیعی در جهت سیاست نوین انگلستان آغاز کرد. رضاخان با سرکوبی مخالفان آگاه و حمایت انگلستان از او توانست در سال 1304 هجری شمسی توسط مجلس، مؤسسان سلسله قاجاریه را منقرض و سلسله پهلوی را جایگزین آن کند و از آن به بعد با عنوان رضاشاه دوران جدید حکومت پهلوی را آغاز کرد. انگلیسی ها برای این که موقعیت رضاشاه را تثبیت کنند او را فردی وطن پرست، اصلاح طلب و ضد بیگانه معرفی می کردند.

رضاخان قبل و بعد از پادشاهی خود سیاست مذهبی متفاوتی داشت، بطوری که قبل از پادشاهی سعی در جلب حمایت روحانیت داشت و حتی به دیدار روحانیون قم می رفت و خود را مردی دین دار معرفی می کرد و با این کار توانست حمایت گروه هایی از مردم را به سوی خود جلب کند. ولی وقتی به سلطنت رسید دین را مانع پیشرفت کار و کشور معرفی کرد و از جمله اقدامات او کنار گذاشتن حجاب زنان، ایجاد دانشگاه و احداث راه آهن را می توان اشاره کرد.

آیت الله سید حسن مدرس پس از فتح تهران و گشایش دوباره مجلس از طرف مراجع نجف برای نظارت بر مصوبات مجلس به آن راه یافت و در دوره های بعدی نماینده مردم شهر تهران شد. مدرس در تمام دروه های نمایندگی خود به مبارزه با استبداد و نفوذ بیگانه پرداخت و پس از به قدرت رسیدن رضاخان او را فردی انگلیسی و خائن به ملت می دانست و سرانجام در سال 1316 به دستور رضاخان به شهادت رسید.

نوشته شده توسط ستایش پردیس


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   ایرااااااااااان

ایران در جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول هم‌زمان با حکومت احمد شاه قاجار بود و دولت مشروطه ایران ضعیف‌ترین دوران خود را می‌گذراند. جنگ جهانی اول در زمانی آغاز شد که ایران از جوانب گوناگون اوضاعی آشفته، نابسامان، بغرنج و متزلزل داشت. بحران فزاینده اقتصادی، وضعیت ناپایدار سیاسی و مداخلات مهارگسیخته قدرتهای خارجی، ایران را تا آستانه یک دولت ورشکسته و وابسته پیش برده بود...............

 

بقیه مطالب در ادامه مطلب

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی       دوستان گل نظر یادتون نره


برچسب‌ها: ایران, جنگ جهانی, انگلیسی ها, احمدشاه, قاجار
ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس نهم
درس نهم

 جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر ایران

 

 

 

 

توضیحات و نمونه سوالات درس نهم در ادامه مطلب

 

              نوشته شده توسط:فاطمه بهرامی

 

 


برچسب‌ها: تاریخ سوم راهنمایی, جنگ, ایران, جنگ جهانی اول
ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس هشتم

هشتم

 

 محمد علی شاه، دشمن مشروطه

 

 

   

                    

توضیحات و نمونه سوالات درس هشتم در ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی

 

                    


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس هفتم
درس هفتم

انقلاب مشروطه چرا و چگونه رخ داد

 

 

 

توضیحات و نمونه سوالات درس هفتم در ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی

 

 


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس ششم
درس ششم

 

ایران در زمان محمد شاه و ناصر الد ین شاه

 

 

توضیحات و نمونه سوالات درس ششم در ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی

 


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   درس پنجم

درس پنجم

سلسله ی قاجار چگونه تاسیس شد؟ 

 

      

 

توضیحات و نمونه سوالات درس پنجم در ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی


 


برچسب‌ها: قاجار, تاریخ سوم راهنمایی, تاریخ, آقا محمد خان قاجار, گرجستان
ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   شاهان قاجاریه
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   قاجاریان

قاجار، قاجاریه یا قاجاریان دودمانی بودند که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند. بنیانگذار این سلسله آقامحمد خان است که رسماً در سال ۱۱۷۴ در تهران تاجگذاری کرد و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه است که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی، جای او را گرفت.[۱]

ایران در زمان حکمرانی قاجارها درگیر جنگ‌های متعددی شد و بخش‌های زیادی از خاک خود را به‌ویژه به روسیه از دست داد. دودمان قاجار در تاریخ ایران به بی‌کفایتی مشهور است و در این دوره اقتصاد ایران رو به قهقرا گذاشت.[۲]

خاندان قاجار از خاندان‏های بزرگ ایران است. اعضای این خاندان، از نوادگان پسری شاهزادگان قاجار هستند. پس از اجباری شدن نام خانوادگی و شناسنامه در دورهٔ رضا شاه، هر کدام از شاخه‏های این خانواده نامی انتخاب کردند که اغلب برگرفته از نام یا لقب شاهزاده‏ای بود که نسب به او می‏رساندند. اکنون بسیاری از نوادگان قاجار در ایران، آذربایجان، اروپا و آمریکا زندگی می‏کنند.

نوشته شده توسط:::::ستایش پردیس


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   قرون جدید

قرون جدید پس از قرون وسطی (سال‌های ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی)، دوره تازه‌ای در تاریخ اروپا پدید آمد که به قرون جدید معروف است. از حدود سال ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی را قرون جدید می‌گویند. علت این نامگذاری این است که در این زمان وضع مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اروپا نسبت به قبل تغییرات مهمی کرد و عصر جدیدی در تاریخ این قاره آغاز شد. قرون جدید تقریبا هم زمان با تاریخ ایران در دوره‌های صفویه افشاریه و زندیه بود.

 

نوشته شده توسط ::::ستایش پردیس


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   کمی بیشتر ::::::: قرون وسطی ::::::::

قرون وسطی یا سده‌های میانه، نام یکی از چهار دوره‌ای است که برای تقسیم‌بندی تاریخ اروپا استفاده می‌شود. این چهار دوره عبارت بودند از دوران کلاسیک باستان، قرون وسطی، عصر نوزایی (رنسانس) و دوران جدید یا مدرن که از ۱۶۰۰ میلادی شروع می‌شود. معمولاً قرون وسطی را از پایان امپراطوری روم در قرن پنجم میلادی تا سقوط قسطنطنیه توسط دولت عثمانی و پایان امپراطوری رم شرقی یا(بیزانس) در ۱۴۵۳ در نظر میگیرند.

نوشته شده توسط ::::::ستایش پردیس


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   کاخ چهل ستون
 

               کاخ چهل ستون (+توضیحات)

 

40sotoon 1fs کاخ چهل ستون100 کاخ چهل ستون128 1145 کاخ چهل ستون

 

ادامه این پست در ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   سکه های زند

                    سکه زند:


در زمان محمد علی خان زند

روی سکه :  شعار شیعه "لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله

پشت سکه : مکان ضرب و تاریخ و نوشته ی "یا کریم"

سال ضرب : از 1194 تا 1196 هجری قمری

ضرب شهر  : کرمان

جنس سکه : طلا

وزن استاندارد : 1.38 گرم در زمان صادق خان زند

ویژگی ها : این سکه معادل 400 دینار و  یا دو عباسی می باشد

روی سکه :   شد آفتاب و ماه زر و سیم در جهان / از سکه امام بحق صاحب زمان

پشت سکه : مکان ضرب و تاریخ و نوشته ی "یا کریم"

سال ضرب : 1194  هجری قمری

ضرب شهر های : مازندران

جنس سکه : نقره

وزن استاندارد : 9.2 گرم

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   لطفعلی خان در برابر خان قاجار

داستان ایستادگی لطفعلی خان در برابر خان قاجار

لطفعلی خان را در حالیکه در نبرد با دشمنان زخمهای سختی بر بازو و پیشانی برداشته بود به کرمان نزد خان قاجار بردند. او که خون بسیاری را از دست داده بود با همان حال نزار در برابر آقامحمد خان ایستاد، بدو سلام نداد و تعظیم نکرد. آقامحمد خان نیز دستور داد که اصطبل‌بانانش وی را مورد تجاوز جنسی قرار دهند. فردای آن روز وی را دوباره پیش خان قاجار آوردند، در حالیکه نه هوشی در تن نداشت، آب بدو نداده بودند و وی را بر روی زمین می‌کشیدند. خان قاجار با نیشخند بدو گفت : «هان لطفعلی خان! هنوز هم غرور داری؟» واپسین شاه زند که دیگر توان سخن گفتن نداشت سرش را بالا برد و با پلنگ دیدگان بدو نگریست و گفت: «من از تو نمی‌ترسم ای اخته فرومایه». این ایستادگی خان قاجار را به خشم آورد و دستور نابینا کردن او را داد

.زندگانی لطفعلی‌خان زند  | عکس و تصاویر | www.Tarikhema.ir

لطفعلی خان

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   حمام وکیل
 حمام وکیل

 


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   فرمانروایان زند

فرمانروایان زند

کریم خان زند  ۱۱۷۹-۱۱۹۳ (هجری) 

کریم خان


محمدعلیخان زند؛پسر کریم خان بود که زکی‌خان زند او را زمانی کوتاه به پادشاهی برداشت.


ابوالفتح ‌خان زند؛ ۱۱۹۳-۱۱۹۳؛ او فرمانروایی هفتاد روزه‌ای را پس از مرگ پدرش کریم خان داشت ولی زکی خان به عنوان نایب او کنترل همه چیز را در دست داشت.


صادق خان زند؛۱۱۹۳-۱۱۹۳؛وی در کرمان فرمانروایی به راه انداخته بود و دعوی پادشاهی داشت.با ترور زکی خان خود را به شیراز رساندو فرمانروایی را به دست گرفت.ولی از علیمرادخان شکست خورد و نابینا و کشته شد.

 


علیمرادخان زند ؛ ۱۱۹۳ ،۱۱۹۹ ؛  وی خواهرزادهٔ زکی خان بود. او در آغازاصفهان فرمان می‌راند و توانست بسیاری از رقیبان را کنار بزند و بر پایتخت شیراز دست یابد.

 


شیخ‌ویس‌خان زند ؛ پسر علیمراد خان و جانشین وی بود.وی به فریب جعفرخان کشته شد.

جعفرخان زند ؛ ۱۱۹۹-۱۲۰۳؛پسر صادق خان بود.وی به دست هواداران صیدمرادخان ترور گشت.

صیدمرادخان زند؛او از بزرگان زند بود که پس از ترور جعفرخان هفتاد روز در شیراز فرمان راند.

 


لطفعلی‌خان زند؛۱۲۰۳-۱۲۰۹؛ پسر جعفر خان و واپسین شاه زند.در آغاز بر شیراز و آنگاه در کرمان و طبس با آغا محمدخان قاجار به نبرد پرداخت ولی سرانجام به دام افتاد و پس از کور شدن و تجاوز و شکنجه بسیار کشته شد.

لطفعلی خان


نوشته شده توسط فاطمه بهرامی

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   بازهم نادر
 

نادر در روی سکه هایش چنین حک کرده بود :

 

سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان

      نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان

و بر مهر سلطنتیش چنین :

نگین دولت و دین رفته بود چون از جا        

        به نام نادر ایران قرار داد خدا

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی

 

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   نادر بزرگ مرد ایرانی
نادر شاه افشار میگوید:

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ  کشور و امنیت آن است


کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است .

 

فتح هند افتخاری نبود برای من دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مهم بود که بیست سال کشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمینم روا داشتند . اگر بدنبال افتخار بودم سلاطین اروپا را به بردگی می گرفتم . که آنهم از جوانمردی و خوی ایرانی من بدور بود .

 

هر سربازی  که بر زمین می افتد و روح اش به آسمان پر می کشد نادر می میرد و به گور سیاه می رود نادر به آسمان نمی رود نادر آسمان را برای سربازانش می خواهد و خود بدبختی و سیاهی را ، او همه این فشارها را برای ظهور ایران بزرگ به جان می خرد پیشرفت و اقتدار ایران  تنها عاملی است که فریاد حمله را از گلوی غمگینم بدر می آورد و مرا بی مهابا به قلب سپاه دشمن می راند

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   گزیده سخنان نادر شاه افشار

 در اینجا گزیده ای از سخنان نادر شاه افشار پادشاه ایران زمین را تقدیم می کنیم :

نادر شاه افشار : باید راهی جست در تاریکی شبهای عصیان زده سرزمینم . من همیشه به دنبال نوری بودم , نوری برای رهایی سرزمینم از چنگال اجنبیان ، چه بلای دهشتناکی است که ببینی همه جان و مال و ناموست در اختیار بیگانگان قرار گرفته و دستانت بسته است نمی توانی کاری کنی اما همه وجودت برای رهایی در تکاپوست تو می توانی این تنها نیروی است که از اعماق وجودت فریاد می زند تو می توانی جراحت ها را التیام بخشی و اینگونه بود  که پا بر رکاب اسب نهادم به امید سرفرازی ملتی بزرگ .

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی

مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
   مختصری از زندگینامه نادر شاه افشار

مختصری از زندگینامه نادر شاه افشار

ادامه مطلب

 

 

نوشته شده توسط فاطمه بهرامی 


ادامه مطلب
مدیران سایت: فاطمه بهرامی و ستایش پردیس ™      
mouse code|mouse code

كد ماوس